Stawy kończyn dolnych powinny być brane pod uwagę przy rozpoznaniu RZS.

Podczas diagnozowania i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, rozpoznanie kliniczne głównie obejmuje stawy części górnej ciała (dłonie, nadgarstki, łokcie, ramiona). Jednakże, badania przeprowadzone przez reumatologa Hetty Baan z holenderskiego Uniwersytetu w Twente ujawniają dużą potrzebę włączenia, przy rozpoznaniu RZS, stawów kończyn dolnych (stóp i kostek). Dodatkowo Baan otwiera dyskusję na temat tego jak praktycznie ulepszyć leczenie RZS, aby zapobiegać niepotrzebnym zapaleniom i destrukcji w stawach stóp i kostek. Doktoratu na ten temat, Holenderka broniła 6 grudnia br. na Wydziale Nauk Behawioralnych Uniwersytetu w Twente.

Reumatoidalne Zapalenie Stawów jest bolesną odmianą potocznie znanego reumatyzmu, charakteryzującego się zapaleniem w stawach i tkankach miękkich. Metoda znana jako DAS28 jest często używana do oszacowania stopnia rozwoju choroby u pacjenta. DAS oznacza stopień aktywności choroby (Disease Activity Score) i uwzględnia 28 stawów górnej części ciała oraz stawy kolanowe (pod kątem występowania obrzęków i bólu). Wyniki DAS28 są zliczane razem z badaniami laboratoryjnymi i w całości rozpoznają stopień aktywności choroby u danego pacjenta.

W praktyce, stawy kończyn dolnych (stopy i kostki) są pomijane lub nie zwraca się na nie szczególnej uwagi, mimo iż są bardzo ważne. Jakiekolwiek kłopoty ze stawami stóp odbijają się bowiem na ogólnej kondycji pacjenta, utrudniają jego możliwości ruchowe, wpływając tym samym na pogorszenie życia osobistego.

Wynikiem pracy Hetty Baan jest metoda nazwana DAS44, która przy rozpoznaniu gośćca bierze pod uwagę stawy stóp i kostek. Rozbudowanie metody DAS28 ma na celu poprawę leczenia RZS i ochronę przed niepotrzebnymi stanami zapalnymi i destrukcją stawów. Holenderka zwraca także uwagę na dodatkowe znaczenie badania MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego), które oprócz tego że pokazuje stany zapalne i uszkodzenia w stawach, to również pozwala na wykazanie nieprawidłowości w ścięgnach. Badania Baan wykazały, że u 70% pacjentów z RZS występowały w ścięgnach różnego rodzaju odstępstwa od normy.

Baan przeprowadziła swoje badania na 30 pacjentach leczących się na reumatoidalne zapalenie stawów. Badała czy i w jakiej kolejności występowały u nich problemy w stawach kończyn dolnych. Chorzy przechodzili szereg testów i wypełniali specjalnie przygotowane kwestionariusze. Prowadzono analizy chodu i różne rodzaje badań obrazujących (rentgen, MRI, obrazowanie ultradźwiękowe).

Więcej o metodzie DAS28 znajdziecie na stronie www.das28.pl, na której możecie sami zdiagnozować stopień aktywności własnej choroby.

Źródło: www.medicalxpress.com z 7 grudnia 2011 roku.

Autor: Informacja dostarczona przez Uniwersytet w Twente.

Tytuł:„Bring the feet when diagnosing, treating rheumatoid arthritis”