Z tego wzgędu, iż na stronie są publikowane różnego typu artykuły, z innych stron internetowych, aby ustrzec się posądzenia o łamanie praw autorskich oświadcza się, co następuje:

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, nawiązując do art. 1 pkt.1:

„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”
oraz pkt.2:
„W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),(…)”

właściciel strony zamieszczając artykuły, materiały prasowe, części utworów, odnośniki do publikacji, informacji prasowych itp. nie ma zamiaru naruszać ww. ustawy.

Każdy utwór /artykuły, złożone materiały prasowe,[ w tym: wypowiedzi, cytaty itd.]/ są, zgodnie z ww. ustawą opatrzone opisem tj. źródłem z którego pochodzą, autorstwem (tu: nazwa wydawnictwa, imię i nazwisko autora, nazwa korporacji), datą publikacji (jeśli to możliwe) oraz odnośnikiem do strony internetowej (jeśli takowy istnieje), na której zostały opublikowane lub zamieszczone w oryginale.

Każdy rodzaj publikacji zamieszczonej na stronie rezasta.net, ma charakter dydaktyczno – naukowo – informacyjny i nie stanowi źródła dochodu autora strony . Dodatkowo, żadna publikacja nie jest przedmiotem handlu lub sprzedaży i nie przynosi korzyści finansowych autorowi tejże strony. Właściciel strony rezasta.net używając i zamieszczając utwory w części lub całości, nie podszywa się pod ich twórców. Tym samym, nie przywłaszcza sobie autorstwa i nie stara się wprowadzić w błąd co do autorstwa części lub całości danych utworów.

W wypadku używania oryginalnych utworów przez czytelników strony na potrzeby inne niż prywatne, należy uzyskać zgodę na korzystanie z danych utworów, od ich pierwotnych autorów. Dozwolony użytek chronionych utworów jest określony przez ustawodawcę w Rozdziale 3, Odd.3, art. 23-35 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 roku.

Artykuły, zamieszczone na stronie rezasta.net są skierowane do osób przewlekle chorych na choroby reumatyczne, w celach zwiększenia ich świadomości nt. własnej choroby. Strona prowadzona jest, także z myślą o osobach pragnących być na bieżąco w temacie chorób reumatycznych (leczenie, profilaktyka, nowe metody diagnozowania choroby, wydarzenia itp.).

Publikacje własne, właściciela strony rezasta.net, stanowią jednakże przedmiot prawa autorskiego zgodnie z zapisem Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku. Oznacza to iż, jakakolwiek redystrybucja, publikacja, sprzedaż, przeróbka, tłumaczenie bez wiedzy i zgody autora są zabronione. Podlegają, tym samym karze przewidzianej w prawie autorskim oraz kodeksie karnym i cywilnym.

W wypadku stwierdzenia przez autorów publikacji, użytych na tejże stronie, jakiegokolwiek naruszenia ich praw autorskich, proszę niezwłocznie o kontakt na adres mailowy. Publikacja w ciągu 24h od zgłoszenia, zostanie usunięta ze strony, do momentu wyjaśnienia sprawy.