Leczenie RZS

W tym dziale znajdują się najważniejsze informacje, w postaci odnośników do wybranych podstron lub materiałów, które dotyczą tematu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Należy sobie zdawać sprawę, że u każdego chorego choroba może przebiegać zupełnie inaczej, dlatego niektórzy z Was mogą odpowiedzieć lub nie odpowiedzieć na wybrane leczenie.

Jednym z Was, pomogą niesteroidowe leki przeciwzapalne w połączeniu z Methotrexatem, innym Sulfasalazyna, jeszcze inni nie odpowiedzą ani na jedno ani na drugie. Jest to spowodowane tym, że każdy przebieg choroby jest inny.

3 typy aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Mamy trzy różne postaci choroby:

1)  Łagodna – około 20% chorych ma zawsze łagodny przebieg choroby. Charakteryzuje się niewielką ilością występujących objawów. Choroba zazwyczaj nie niszczy stawów lub uszkodzenia stawów są niewielkie. Część z tych chorych nie leczy się systematycznie lub wcale i choroba nie powoduje u nich kalectwa.

2) O zmiennym przebiegu – około 75% pacjentów ma chorobę o zmiennych przebiegu (zazwyczaj postępującą). Bez odpowiedniego  leczenia dochodzi u nich do zniszczenia wielu stawów i stopniowo postępującej niepełnosprawności. Bez leczenia, ta grupa chorych, a więc większość pacjentów z RZS, może zostać kalekami.

3) Agresywna – około 5% chorych ma bardzo szybki postęp choroby, która niszczy wiele stawów w krótkim czasie. Zazwyczaj ci
pacjenci mają także inne organy i narzady zajęte procesem zapalnym, poza stawami. Tu leczenie musi być bardzo szybkie i od początku dwoma lekami. Najczęściej ci pacjenci w razie braku skuteczności leczenia lekami DMARD’s otrzymują leczenie biologiczne.”

      Generalnie, wyróżnia się cztery grupy leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

Pierwszą grupę stanowią NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE (NLPZ) np. aulin, ketoprofen, ibuprofen. Są to leki głównie przeciwbólowe i przeciwzapalne, które mają ułatwić pacjentowi funkcjonowanie podczas „napadów bólu” i złego samopoczucia.

Drugą grupę stanowią GLIKOKORTYKOSTEROIDY (sterydy) np.  Metypred, Medrol, Encorton. Spełniają one podobną rolę co NLPZ, jednakże co do ich stosowania zdania są podzielone. Niektórzy reumatolodzy zalecają branie sterydów jako najszybszą i najbardziej efektywną metodę zmniejszenia bólu. Inni natomiast optują za stosowaniem NLPZ jako środków mniej ingerujących w organizm.

Trzecią grupę leków stanowią KLASYCZNE LEKI MODYFIKUJĄCE PRZEBIEG CHOROBY (LMPCh lib DMARD) (m.in. sulfasalazyna, chlorochina, metotreksat, sole złota, leflunomid). Mają one na celu zatrzymanie rozwoju choroby i przybliżenie lub wprowadzenie pacjenta w stan remisji (czyli zatrzymanie rozwoju choroby i umożliwienie choremu względnie normalnego funkcjonowania). Ich działanie jest powolne i potrzeba kilku tygodni a nawet miesięcy aby dostrzec i ocenić ich skuteczność. Często  w pierwszym etapie stosuje się je bezpośrednio z lekami NLPZ, ponieważ leki DMARD nie mają bezpośrednio wpływu na ból.

Czwartą grupą leków są LEKI BIOLOGICZNE (abatacept, adalimumab, anakinra, etanercept, infliksymab, rituksymab). Szczegóły leczenia biologicznego w dokumentach poniżej.

Poniżej piguła informacji nt. leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów:

Zalecenia EULAR w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów – prezentacja Power Point.

Zdolni do pracy? Choroby układu mięśniowo-szkieletowego a rynek pracy w Polsce – dokument PDF.

LECZENIE BIOLOGICZNE

Kwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego przez Zespół Koordynacyjny ds. leczenia biologicznego w programie leczenia RZS i MIZS (uwaga stan na 20 I 2011 r. ) – dokumenty PDF.

Załącznik nr. 6 – LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

Załącznik nr. 7 – KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA BIOLOGICZNEGO PRZEZ ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY DS. LECZENIA BIOLOGICZNEGO W PROGRAMIE LECZENIA RZS i MIZS

Załącznik nr. 8 – LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY

Rekomendacja nr 93/2011Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”, jako świadczenia gwarantowanego, w nowym kształcie. - dokument PDF.

Komentarze zostay wyczone