Leczenie RZS

W tym dziale znajdują się najważniejsze informacje, w postaci odnośników do wybranych podstron lub materiałów, które dotyczą tematu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Należy sobie zdawać sprawę, że u każdego chorego choroba może przebiegać zupełnie inaczej, dlatego niektórzy z Was mogą odpowiedzieć lub nie odpowiedzieć na wybrane leczenie.

 

Jednym z Was, pomogą niesteroidowe leki przeciwzapalne w połączeniu z Methotrexatem, innym Sulfasalazyna, jeszcze inni nie odpowiedzą ani na jedno ani na drugie. Jest to spowodowane tym, że każdy przebieg choroby jest inny.

3 typy aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Mamy trzy różne postaci choroby:

1)  Łagodna – około 20% chorych ma zawsze łagodny przebieg choroby. Charakteryzuje się niewielką ilością występujących objawów. Choroba zazwyczaj nie niszczy stawów lub uszkodzenia stawów są niewielkie. Część z tych chorych nie leczy się systematycznie lub wcale i choroba nie powoduje u nich kalectwa.

2) O zmiennym przebiegu – około 75% pacjentów ma chorobę o zmiennych przebiegu (zazwyczaj postępującą). Bez odpowiedniego  leczenia dochodzi u nich do zniszczenia wielu stawów i stopniowo postępującej niepełnosprawności. Bez leczenia, ta grupa chorych, a więc większość pacjentów z RZS, może zostać kalekami.

3) Agresywna – około 5% chorych ma bardzo szybki postęp choroby, która niszczy wiele stawów w krótkim czasie. Zazwyczaj ci pacjenci mają także inne organy i narzady zajęte procesem zapalnym, poza stawami. Tu leczenie musi być bardzo szybkie i od początku dwoma lekami. Najczęściej ci pacjenci w razie braku skuteczności leczenia lekami DMARD’s otrzymują leczenie biologiczne.”

Wyróżniamy 4 grupy leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE (NLPZ) np. aulin, ketoprofen, ibuprofen. Są to leki głównie przeciwbólowe i przeciwzapalne, które mają ułatwić pacjentowi funkcjonowanie podczas „napadów bólu” i złego samopoczucia.

GLIKOKORTYKOSTEROIDY (sterydy) np.  Metypred, Medrol, Encorton. Spełniają one podobną rolę co NLPZ, jednakże co do ich stosowania zdania są podzielone. Niektórzy reumatolodzy zalecają branie sterydów jako najszybszą i najbardziej efektywną metodę zmniejszenia bólu. Inni natomiast optują za stosowaniem NLPZ jako środków mniej ingerujących w organizm.

KLASYCZNE LEKI MODYFIKUJĄCE PRZEBIEG CHOROBY (LMPCh lub DMARD) (m.in. sulfasalazyna, chlorochina, metotreksat, sole złota, leflunomid). Mają one na celu zatrzymanie rozwoju choroby i przybliżenie lub wprowadzenie pacjenta w stan remisji (czyli zatrzymanie rozwoju choroby i umożliwienie choremu względnie normalnego funkcjonowania). Ich działanie jest powolne i potrzeba kilku tygodni a nawet miesięcy aby dostrzec i ocenić ich skuteczność. Często  w pierwszym etapie stosuje się je bezpośrednio z lekami NLPZ, ponieważ leki DMARD nie mają bezpośrednio wpływu na ból.

LEKI BIOLOGICZNE (abatacept, adalimumab, anakinra, etanercept, infliksymab, rituksymab). Najbardziej innowacyjna forma leczenia, do tej pory budząca wiele wątpliwości zarówno lekarzy jak i pacjentów. Jest powszechnie dostępne w krajach zachodnich, niestety w Polsce przyznawane tylko w ramach badań klinicznych lub programów lekowych (ocena Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (czytaj: spełnienie wyśrubowanych wymagań przez pacjenta). Więcej o lekach biologicznych dowiesz się w dzialeLeczenie biologiczne” (kliknij).