Tofacitinib – nowe lekarstwo na RZS?

Firma Pfizer podała ogólnikową informację nt badań nad nowym lekiem, który ma pomagać w terapii w RZS. Badania wykazały, że dodawanie Tofacitinibu w standardowym leczeniu Reumatoidalnego Zapalenia Stawów zwiększa jego skuteczność. Firma ma przedstawić szczegółowe wyniki wkrótce.

Na razie zakomunikowano o fakcie przeprowadzenia dwóch badań:

Pierwsze badanie nazwane „The Oral Standard” obejmowało 12-miesięczny okres testów na grupie 717 pacjentów z umiarkowanie ciężkimi symptomami zaostrzenia RZS (nie odpowiadali na leczenie Metotreksatem). Zostali podzieleni na grupy, które przyjmowały: Tofacitinib (5 lub 10 mg 2x dzień), Adalimumab 40 mg przyjmowany raz na 2 tygodnie podskórnie lub placebo. W obydwu przypadkach badani byli poddawani standardowemu leczeniu metotreksatem. Badania spełniły wszystkie główne założenia (cele). Zaobserwowano znaczące różnice w łagodzeniu objawów RZS między obydwiema grupami, na korzyść tej, w której stosowano dodatkowy lek (Tofacitinib).

Drugie badanie „The Oral Step” trwało 6 miesięcy i przeprowadzono je na grupie 399 pacjentów, z umiarkowanie ciężkimi objawami zaostrzenia RZS, którzy z kolei nie odpowiadali na leczenie inhibitorem TNF. W tym wypadku grupę również podzielono losowo, na osoby, które przyjmowały 5/10 mg Tofacitinibu (2 x dzień) i placebo – przy standardowym leczeniu Metotreksatem. To badanie również spełniło wszystkie założenia naukowców, o których dowiemy się szczegółowo niebawem. Wiadomo tylko, że obydwa badania nie wykazały nowych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa w stosowaniu leku.

Informacja dość ogólna, dlatego jeśli ukażą się szczegółowe wyniki tychże badań, postaram się je opublikować na stronie.

Źródło: www.medicalnewstoday.com z 29 kwietnia 2011 roku.
Autor: Christian Nordqvist

Wszelkie rozpowszechnianie powyższej treści jest zabronione bez zgody portalu www.medicalnewstoday.com, który zastrzegł w polityce prywatności prawa do dystrybucji treści merytorycznej tego artykułu. Autor strony www.rezasta.prv.pl zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do tego przekładu. Bez pozwolenia jakiekolwiek przetwarzanie treści powyższego artykułu JEST ZABRONIONE. 

———————————————
Adnotacja nt. leku Tofacitinib: Tofacitinib jest lekiem, nad którym Pfizer prowadzi badania w zakresie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), łuszczycy, chorób zapalnych jelit i innych chorób immunologicznych, jak również w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu.

Do tej pory, przeszedł on dwie z trzech faz tzw Phase Trial, które prowadzą do testowania w warunkach laboratoryjnych skuteczności i działania samego leku, oraz potencjalnych zagrożeń i skutków ubocznych. W 2007 roku rozpoczęły się badania tzw. Phase III Trial, które mają potrwać do 2015 roku. Phase II Trial wykazały działania niepożądane m.in. zwiększone stężenie cholesterolu we krwi (12 do 25 mg / dl LDL i 8 do 10 mg / dl HDL w średnich dawkach) i neutropenia.

W kwietniu 2011 r., czterech pacjentów zmarło po rozpoczęciu badań klinicznych z lekiem Tofacitinib. Zgodnie z informacją podaną przez firmę Pfizer tylko jeden z czterech zgonów związany był z owym lekiem.

Źródło: Wikipedia.org