Czas oczekiwania, na postawienie diagnozy u osób z podejrzeniem RZS, jest za długi.

Czas oczekiwania na diagnozę lekarską, przez pacjentów u których istnieje podejrzenie RZS, jest zbyt długi – oceniają badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Birmingham.

Badania zostały niedawno opublikowane w Annals of the Rheumatic Diseases. Przeprowadzono je m.in. w Birmingham (Wielka Brytania), Pradze (Czechy), Warszawie (Polska), Wiedniu (Austria), Berlinie (Niemcy), Heraklionie (Grecja), Sztokholmie, Lund i Umei (Szwecja) oraz Zurychu (Szwajcaria).

Średni czas oczekiwania od wystąpienia pierwszych symptomów choroby do wizyty u specjalisty to ok. 24 tygodni, w tym procent osób, które uzyskiwały pomoc w ciągu 12 tygodni to, w zależności od ośrodka medycznego, od 8 do 42%.

Autorzy badań twierdzą, że pierwsze 3 miesiące po pojawieniu się pierwszych symptomów choroby są najważniejsze, ponieważ wczesne leczenie może doprowadzić do spowolnienia jej przebiegu.

Pod uwagę wzięto nie tylko standard opieki medycznej, postawę lekarską, ale także wkład(odpowiedzialność) samego pacjenta w wydłużenie czasu oczekiwania na diagnozę. W badaniu wzięło udział 482 pacjentów z dziesięciu ośrodków medycznych, z ośmiu krajów Europy.
Wyróżniono cztery „poziomy” opóźnień w procesie postawienia diagnozy:

  1. Czas, po jakim pacjent zapisał się na wizytę do lekarza (np. kiedy podjął decyzję o skorzystaniu z opieki medycznej – przyp. Admin)
  2. Czas, po jakim lekarz pierwszego kontaktu „zobaczył” pacjenta
  3. Czas, po jakim pacjent uzyskał skierowanie do odpowiedniego specjalisty – reumatologa
  4. Czas, do momentu, gdy reumatolog mógł zbadać pacjenta

Wkład poszczególnych składników/poziomów w całkowite „opóźnienie” waha się w zależności od poszczególnych ośrodków medycznych. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii pacjenci średnio czekają na pomoc specjalisty ok. 12 tygodni. W Haraklionie to już 22 tygodnie, podczas gdy w Berlinie i Wiedniu tylko 2 tygodnie.

Na kolejnych trzech „poziomach” badań zaistniały również różnice w czasie oczekiwania. Np.:

  • czas dotarcia pacjenta do lekarza „pierwszego kontaktu”: średnio od 1 do 12 tygodni
  • czas oczekiwania na skierowanie do reumatologa: średnio od 2 do 12 tygodni
  • czas oczekiwania na wizytę u reumatologa: średnio od 1 do 11 tygodni.

Dr Karim Raza, reumatolog z University of Birmingham’s College of Medical and Dental Sciences, powiedział: „W całej Europie, opóźnienia w diagnozowaniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów przez reumatologów są zbyt duże. Jak podkreślono w niedawnym sprawozdaniu z brytyjskiej Państwowej Izby Kontroli, walka z tym powinna stanowić priorytet w ogólnej strategii, mającej na celu poprawę rokowań chorych.”

Im szybciej choroba będzie diagnozowana, tym dłużej pacjenci będą mogli zachować w miarę zadowalającą kondycję, która pozwoli im być dłużej samodzielnymi i samowystarczalnymi. Dzięki temu, państwa z tego tytułu nie będą ponosiły dodatkowych obciążeń kosztami na wypłatę zasiłków lub rent i zwiększy się produktywność samych chorych, a za tym często ich standard życia.

Źródło:http://www.healthcanal.com z 05 sierpnia 2011 roku.

Autor: informacja prasowa University of Birmingham

Tytuł: „Delays in specialist assessment of rheumatoid arthritis are too long”