15 zaskakujących faktów nt. RZS.

 1. RZS była nazywana w przeszłości „wyniszczającą chorobą”. Jak twierdzi David Pisetsky, profesor medycyny w Duke University Medical Center, osoby z RZS-em były w przeszłości bardzo „szczupłe”. Z tego względu, iż uważano wówczas że ćwiczenia fizyczne nie sprzyjały stawom, porzucono jakiekolwiek formy rehabilitacji itp. Mięśnie pacjentów zaczęły wtedy zanikać. Dodatkowo chroniczne zapalenie powodowało utratę wagi i brak apetytu u chorych, przez co ci jeszcze bardziej chudli w oczach. Dziś w leczeniu RZS oprócz skutecznych leków, wykorzystuje się różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne, które pomagają pacjentom, i sprawiają że choroby nie uważa się za „wyniszczającą”.
 2. Palenie może powodować RZS. Palenie papierosów jest jednym z najlepiej poznanych czynników środowiskowych(cywilizacyjnych) powodujących przyspieszenie wystąpienia choroby. Mowa o 1/3 ciężkich przypadków RZS, w tym ponad 50% zdiagnozowanych osób, które genetycznie były podatne na gościec.
 3. Ryzyko wystąpienia RZS jest zróżnicowane, w zależności od „geografii”. Im dalej mieszkasz od równika, tym większe jest ryzyko wystąpienia choroby. Dodatkowo życie na „wyższej” szerokości, we wczesnej młodości np. w wieku 15 lub 30 lat, jest bardziej ryzykowne niż w innych przedziałach wiekowych. W 2010 roku badanie prawie 10.000 kobiet, wykazało iż ryzyko RZS było większe u tych, mieszkających w północno-wschodniej i środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, w porównaniu do kobiet, które mieszkały na zachód od Gór Skalistych.
 4. Witamina D może być powiązana z RZS-em. Niedobór tej witaminy może być jedną z przyczyn zwiększonego ryzyka wystąpienia gośćca. Nie jest to naukowo udowodnione, jednakże jedno z badań przeprowadzonych na 29 tys. kobiet wykazało prawidłowość, iż te u których spożycie witaminy D było niskie, były bardziej narażone na wystąpienie RZS. Ma to związek z rolą jaką ta witamina odgrywa w układzie odpornościowym. Dlatego też, osoby mieszkające na „wyższych” szerokościach geograficznych, u których brak światła słonecznego obniża produkcję tej witaminy w organizmie, mogą być bardziej narażone na wystąpienie choroby.
 5. Zanieczyszczenie powietrza może odgrywać rolę w RZS. Uczeni z Harwardu przeprowadzili w 2009 roku badania na 90 tys. kobiet, które wykazało powiązanie cząstek stałych zanieczyszczeń z występowaniem stanów zapalnych. Jak się okazało kobiety, które mieszkały w obrębie 0,031 mili od głównej drogi były bardziej narażone na RZS, niż te mieszkające dalej.
 6. RZS występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Wyniki badań przeprowadzonych w 2010 roku przez Mayo Clinic w Rochester nie dają złudzeń. Po raz pierwszy od 40 lat, odsetek kobiet u których zdiagnozowano RZS w latach 1997 – 2007 wzrósł o 2,5%, podczas gdy u mężczyzn, w analogicznym czasie, obniżył się.
 7. Historia RZS jest nieznana. Nie ma dowodów na to, że RZS istniało na starym kontynencie, przed tym jak Kolumb w 1492 roku odkrył Amerykę. Świadczy to o tym, że na RZS może wpływać jakiś czynnik środowiskowy(cywilizacyjny), jednakże nigdy tego nie udowodniono.
 8. Depresja i RZS często idą razem w parze. Jest to najprawdopodobniej związane z bólem jaki występuje u chorych na gościec. Dodatkowo, na co dzień muszą sobie radzić także z faktem, iż są przewlekle chorzy. Badania wskazują także na istnienie relacji między powstawaniem stanów zapalnych w RZS i występowaniem depresji.
 9. RZS oznacza także inne choroby autoimmunologiczne. Przykładem są choroby autoimmunologiczne tarczycy i zespołu Sjögrena (zespół suchego oka i choroby jamy ustnej), które bardzo często występują u osób z RZS.
 10. Ciąża ma wpływ na RZS. Choroby immunologiczne jak np. toczeń lub reumatoidalne zapalenie stawów, mogą ulec „poprawie” podczas ciąży. Niektóre statystyki wskazują, iż stan zdrowia ponad 3/4 kobiet chorych na RZS znacznie się poprawił już w ok. drugim miesiącu ciąży. Może wystąpić na ten czas nawet reemisja choroby. Po porodzie, choroba może jednak znów zaatakować. Ma to związek ze zmianami środowiska hormonalnego jakie mają miejsce podczas trwania ciąży i od razu po jej zakończeniu.
 11. RZS zwiększa ryzyko zawału serca. Osoby chore na RZS są często dwu lub trzykrotnie bardziej narażone na wystąpienie ataku serca, nawet mimo niskiego poziomu cholesterolu, prawidłowego pulsu czy ciśnienia krwi. Prawdopodobnie za taki stan rzeczy odpowiada ogólnoustrojowe zapalenie, które jest charakterystyczne dla gośćca.
 12. RZS-owi towarzyszyć może Fibromyalgia. Jak się okazuje ok. 20 – 30% osób z RZS-em choruje także na Fibromyalgię, czyli powszechne zaburzenia aparatu ruchowego, które charakteryzują się m.in. rozlanym bólem różnych punktów ciała (stawów i mięśni), skrajnym zmęczeniem, depresją, problemami poznawczymi (fibro-mgła).
 13. Jeden drink dziennie służy RZS-owi. Niektóre leki, podobnie jak alkohol, mogą wyrządzić bardzo wiele szkód w organizmie (w szczególności jeżeli chodzi o organ wątroby). Jednakże badania wskazują, że osoby pijące są mniej narażone na wystąpienie RZS niż abstynenci. Umiarkowany alkohol w postaci jednego drinka dziennie u kobiet i jednego/dwóch u mężczyzn, może zredukować ryzyko rozwoju gośćca. Trzeba jednakże koniecznie zwrócić uwagę na to, czy alkohol nie będzie wchodzić w interakcję z lekami (uczula się m.in. na metotreksat i leflunomid).
 14. RZS i cukrzyca: to trochę skomplikowane. Stany zapalne towarzyszące RZS mogą zwiększać ryzyko zachorowalności na cukrzycę 2 typu. Są za to odpowiedzialne m.in. kortykosteroidy. Inne leki jak hydroxychlorochina czy anakinra mają działanie odwrotne – mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy. Ogólnie uważa się, iż między RZS-em a cukrzycą typu 1 zachodzą pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o występowanie czynnika ryzyka genetycznego i wskaźników stanów zapalnych.
 15. Choroby płuc mogą występować u pacjentów z RZS-em. Poważne choroby płuc są mniej charakterystyczne dla RZS, jednakże tzw. subkliniczne choroby płuc występują u ok. połowy pacjentów z gośćcem, twierdzi profesor medycyny Arie Fisher z National Jewish Health Autoimmune Lung Center w Denver (USA). Związane jest to z faktem, iż w drogach oddechowych również może pojawić się stan zapalny, a leki takie jak blokery TNF mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia gruźlicy. Naukowcy zwracają także uwagę na niekorzystny wpływ palenia papierosów na stan dróg oddechowych osób z RZS-em.

Źródło:www.huffingtonpost.com

Autor: przedruk z portalu Health.com. z 13 sierpnia 2011 r.

Tytuł:„15 Surprising Facts About Rheumatoid Arthritis”